Kvalité & Miljö

Kvalité & Miljö

Bjädes Mekaniska AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetssytemet är uppbyggt med rutiner och styrinstruktioner för våra olika avdelningar för att tillgodose att processerna genomförs felfritt. Hela vår handbok finns lätt tillgängligt för samtliga anställda på våra datorer såväl inne på kontoret samt överallt i produktionen.
Skulle det inträffa fel har vi genom ett välanpassat avvikelessystem tydliga instruktioner för hantering av problematiken både kortsiktigt och långsiktigt. Alla avvikelser dokumenteras och följs upp med rotorsaksanalys. Vi arbetar aktivt med att förbättra våra rutiner och processer vilket följs upp via dagliga kvalitetsmöten med hela företagets ledning.

Miljö

Bjädes Mekaniska är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 och vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på miljön. Vi menar att bolag inom alla branscher bör ta sitt ansvar för att skapa en hållbar utveckling för miljön och självklart ser vi att vi själva också ska vara med på denna resa. Genom att aktivt ifrågasätta de mest ansträngande processerna för miljön har vi en målsättning att varje år minska vår miljöbelastning.
Vårt miljöarbete innefattar även den interna arbetsmiljön. För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda våra medarbetare en trivsam och givetvis säker arbetsmiljö.

Bjädes Mekaniska AB | Brunnsgatan 8 | SE-574 50 Ekenässjön | Tel: +46 (0) 383 - 349 90