KVALITÉ & MILJÖ

ISO 9001– ett utvecklat kvalitetssystem för uppföljning

Bjädes Mekaniska AB är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Kvalitetssystemet är uppbyggt med rutiner och styrinstruktioner för våra olika avdelningar för att tillgodose att processerna genomförs felfritt. Hela vår handbok finns lätt tillgänglig för samtliga anställda på våra datorer såväl inne på kontoret samt överallt i produktionen.

Skulle det inträffa fel har vi genom ett välanpassat avvikelsesystem tydliga instruktioner för hantering av problematiken både kortsiktigt och långsiktigt. Alla avvikelser dokumenteras och följs upp med analys av orsaken. Vi arbetar aktivt med att förbättra våra rutiner och processer vilket följs upp via dagliga kvalitétsmöten med hela företagets ledning.

ISO 14001 – ett steg mot minskad miljöpåverkan

Bjädes Mekaniska är certifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015 och vi arbetar aktivt med att minska vår påverkan på miljön. Vi menar att bolag inom alla branscher bör ta sitt ansvar för att skapa en hållbar utveckling för miljön och självklart ser vi att vi själva också ska vara med på denna resa. Genom att aktivt ifrågasätta de mest ansträngande processerna för miljön har vi en målsättning att varje år minska vår miljöbelastning.

Vårt miljöarbete innefattar även den interna arbetsmiljön. För oss är det en självklarhet att kunna erbjuda våra medarbetare en trivsam och givetvis säker arbetsmiljö.