Komplett maskinpark med hög kapacitet för all typ av plåtbearbetning

Vi på Bjädes är en helhetspartner inom plåt- och rörbearbetning. Med en komplett maskinpark kan vi utföra de flesta uppdrag som du som kund efterfrågar. Våra medarbetare har lång erfarenhet av kvalificerat verkstadsarbete. Vi klarar dessutom de olika moment som krävs för att färdigställa en komponent eller ett system. Och med en maskinpark som är driftsäker och har höga toleranser och precision klarar vi att leverera en färdig detalj så att du som kund kan färdigställa din egen produkt.   

Det här klarar vi:

  • Laserskärning med planlaser och rörlaser
  • Trumling
  • Kapning
  • Kantpressning
  • Rörbockning
  • Svetsning
  • Slipning
  • Lackering
  • Montering

Laserskärning

Vi har en modern utrustning när det gäller laserskärning. Med hög precision och bästa tänkbara toleranser får vi hög skärkvalitet även vid stora serier. Vi är ganska unika som kan erbjuda både planlaser och rörlaser – något som förenklar för dig som kund.

Kapning

Vår CNC-styrda automatkapmaskin bearbetar rör i olika material och hårdheter samt utför både automatisk ut- och invändig borstgradning. På avdelningen finns även manuella kapstationer för maximal flexibilitet och fåstycksproduktion.

Många av de produkter som vi bearbetar kräver extremt hög måttnoggrannhet. I de fallen använder vi oss av vår rörlaser för att kapa material – en effektiv metod med hög precision. Rörlasern är även lämplig för att gerkapa stora volymer av rör.

Kantpressning

Våra CNC-styrda kantpressar är driftsäkra och håller hög kvalitet – från första detaljen till den sista. Vi klarar komplexa bockningsprocesser i varierande material. Med hög vinkelnoggrannhet även i komplexa detaljer.

Plåtbockningsmaskinen bearbetar ofta arbetsstycket i fem eller sex olika steg som till slut resulterar i en färdig komponent. Kantpressen från Bystronic är utvecklad för att garantera högsta repeterbarhet. Så att varje detalj håller samma höga kvalité.

Bockning av rör

Flera av våra kunder inom främst möbel-, fordons- och inredningsbranschen har ett stort behov av bockning av rör. De långa serierna körs i automatiskt styrda rörbockningsceller medan kortare serier körs i mindre automatiserade maskiner. Vår styrka inom rörbockning är en stark maskinpark med mycket olika verktyg för olika dimensioner men också kunskapen hos operatörerna som vuxit sig mycket stark genom många års erfarenhet.

Svetsning

Vi erbjuder både robotsvetsning samt manuell svetsning. För produktion i stora serier och frekvent återkommande detaljer använder vi oss av robotsvetsning. Vi svetsar i de flesta material som stål, aluminium och rostfritt. Vid manuell svetsning använder vi oss av MIG- och TIG-svetsning med modern utrustning. Vi klarar av såväl stora som små detaljer och serier. Vi har även ett flertal svetsare som svetsar på licens. Vår absoluta största styrka på svetsavdelning är den oerhörda hantverksskicklighet som finns bland våra medarbetare.

Ytbehandling

För att hålla en hög nivå på de komponenter vi bearbetar tillhandahåller vi olika typer ytbehandling genom ett välutvecklat samarbete med specialiserade ytbehandlingsföretag i regionen. Tveka inte att höra av dig så berättar vi gärna mer om vilka möjligheter till lackering och annan ytbehandling vi erbjuder.

Montering

Vi på Bjädes har kapacitet och erfarenhet av att både del- och slutmontera detaljer till våra kunder. Ofta handlar det om montering och sammansättning av olika detaljer till delsystem för de komponenter som bearbetas hos oss. Men det kan även handla om att färdigställa en komplett slutprodukt.

Att erbjuda även montering i anslutning till själva bearbetningen innebär fördelar för dig som kund. Bjädes bearbetar komponenten i ytterligare steg. Det ger ett större helhetsgrepp över processen och möjliggör även en hög flexibilitet kring monteringen. Något som bidrar till kostnadseffektivitet kring hela processen.